Περιγραφή

Ένα Μεγάλο κρασί που χαρακτηρίζεται από έντονο κόκκινο χρώμα. Συνδυάζει αρμονικά τα κύρια χαρακτηριστικά των τεσσάρων ποικιλιών που το συνθέτουν , Cabernet Sauvignon , Cabernet Franc , Merlot , και Marzemino . Παλαιώνει 24 μήνες σε Barrique , και παράγεται μόνο σε 2700 Φιάλες.